Basiscursus Biomechanica en Loopanalyse I

Beroepstaak:
De beroepstaak die in deze ‘Basiscursus Biomechanica en loopanalyse I’ cursus centraal staat is onderdeel van de gehele behandelcyclus: Intake patiënt; onderzoek; diagnose; behandelplan; evaluatie en evt. bijstellen… In deze cursus ligt de focus op:

  • Theorie
  • Biomechanica
  • Onderzoek, Diagnose , Therapie adv de drukmeetplaat

Leerdoelen:
– Het interpreteren van de gegevens van de scan adv biomechanica
– Het koppelen van de scan gegevens aan de betreffende cliënt.
– Het stellen van de diagnose

Bijbehorende beroepscompetenties:

1. onderzoek en diagnose
3. behandelen
3.1. evalueren behandeling

Onderwerpen:

  • Ondersteunende theorie mbt loopanalyse
  • Morfologie en functie van de voet
  • Drukplaat theoretische achtergrond: Kracht, duk, FT- curve en impuls
  • Wat is CoP, versnellen, vertragen.
  • Grafieken CoP, x- en y- as, snelheid
  • Drukzone en uitleg grafieken
  • Grafieken met elkaar vergelijken

Docenten:
Babette van de Zwaard: bewegingswetenschapper, gepromoveerd op het gebied van loopanalyses.
Constant Kivits: Podotherapeut, ervaringsdeskundige voetdrukmeting met RS Scan Footscan

Begeleiding:
Carla Cornelissen

Accreditering door de ADAP:
Voor deze cursus is bij de ADAP accreditatie aangevraagd.
Het verwachte aantal punten is 15.

Kosten van de cursus: € 375,00

Voorwaarden en annulering:
Uw inschrijving voor deze cursus is bindend
Betaling factuur binnen 14 dagen na inschrijving
Annulering in de periode voor 2 weken voor de eerste cursusdag: 25% restitutie
Annulering in de periode na 2 weken voor de eerste cursusdag: geen restitutie

Cursusdatum en locatie:
Voor deze cursus zijn op dit moment geen cursusdata gepland.

Voor vragen over facturering neem contact op met administratie@podomark.nl
Voor vragen over de cursus neem contact op met educatie@podomark.nl