Cursus Biomechanica en Loopanalyse II

Beroepstaak:
Instapniveau voor deze ‘Cursus Biomechanica en Loopanalyse II’ is beheersing van de lesstof in de Biomechanica I basiscursus. De beroepstaak die in deze cursus centraal staat is onderdeel van:
Het primaire proces: verlenen van therapeutische zorg- en dienstverlening gericht op behandeling en preventie.
Intake patiënt; onderzoek; diagnose; behandelplan; evaluatie en eventueel bijstellen.

In deze cursus ligt de focus op:

  • Biomechanica
  • Therapie, therapiedoelen, evalueren therapiedoelen adv de drukmeetplaat

Leerdoelen zijn:
Het interpreteren van drukplaat data adv biomechanica.
Het koppelen van de data aan de bewegingseigenschappen van de betreffende cliënt.
Het vertalen van therapie- en behandeldoelen doelen naar biomechanische grootheden.
Het evalueren van gestelde behandeldoelen.

Bijbehorende beroepscompetenties:

1. onderzoek en diagnose
3. behandelen
3.1. evalueren behandeling

Onderwerpen:

  • Therapiedoelen en de fases van het gaan
  • Therapiedoelen versus biomechanische grootheden
  • Effecten zoolelementen in biomechanische grootheden
  • De biomechanica van compenseren en corrigeren
  • Grafieken interpreteren met elkaar vergelijken
  • Te gebruiken grafieken bij verschillende evaluaties

Docenten:
Babette van de Zwaard: bewegingswetenschapper, gepromoveerd op het gebied van loopanalyses.
Constant Kivits: Podotherapeut, ervaringsdeskundige voetdrukmeting met RS Scan Footscan.

Begeleiding:
Carla Cornelissen

Accreditering door de ADAP:
Deze cursus is geaccrediteerd voor 14 punten, Deze punten verkrijg je door beide bijeenkomsten bij te wonen en door het uitvoeren van de huiswerkopdracht. Deze opdracht dien je mee te nemen op lesdag 2.

Opmerkingen:
Voor het practicum op lesdag 2 is het handig om zoveel mogelijk drukplaten tot onze beschikking te hebben. Wanneer je een drukplaat mee kan nemen zouden we het op prijs stellen als je ons dat zou kunnen laten weten via een email naar educatie@podomark.nl

Kosten van de cursus: € 375,00

Voorwaarden en annulering:
Uw inschrijving voor deze cursus is bindend.
Betaling factuur binnen 14 dagen na inschrijving.
Annulering in de periode voor 2 weken voor de eerste cursusdag: 25% restitutie.
Annulering in de periode na 2 weken voor de eerste cursusdag: geen restitutie.

Cursusdatum en locatie:
Op dit moment is er geen datum gepland voor deze cursus.

Voor vragen over facturering neem contact op met administratie@podomark.nl
Voor vragen over de cursus neem contact op met educatie@podomark.nl